Een nieuw Blokbos

Het gemeentebestuur werkt aan een nieuwe school voor jullie en jullie kinderen.

Onze gemeenteschool Blokbos is aan vernieuwing toe. Het gemeentebestuur werkt aan een nieuwe school voor jullie en jullie kinderen.

Deel 1: Beerselsestraat + centraal administratie

De vroegere jongensschool wordt in de eerste fase aangepakt. Hier wordt een bovenverdieping bij geplaatst. De benedenverdieping krijgt ook een frisse renovatiebeurt. Waar de gebouwen van de Malleboot en het zesde leerjaar nu staan, komt de centrale ingang met secretariaat, bureau van de directie, leraarslokaal, extra lokaaltjes, technieklokaal,…

Het Europaplein wordt de verzamelplaats om de kinderen af te zetten en te komen halen.

Zo zullen de nieuwe gebouwen eruit gaan zien.

Deel 2 = Blokbos

De klassen van de Blokboskant worden aangepakt. Ook komt hier een turnzaal te staan. Dit alles zal in 2 fases verlopen, waarbij de leerlingen in tijdelijke klassen op de speelplaats les zullen krijgen.

De eerste stap naar verbouwingen is de afbraak. De afdaken van de binnenspeelplaats en van de speelplaats van de allerkleinsten wordt afgebroken. Op deze speelplaatsen worden tijdelijke klassen geplaatst. De rode zone is de eerste fase van renovatie. Ondertussen zitten de klassen K0/K1 en L3/L4/L5/L6 in de tijdelijke klassen.

Wanneer deze werken klaar zijn, kan de lagere school intrekken in het schoolgebouw van de Beerselsestraat.  De Malleboot neemt zijn intrek in het kleine rode vierkantje.

Dan verhuist K2/K3 naar de tijdelijke klassen. K0/K1 verblijven hier ook nog in deel 2. De refter krijgt een opknapbeurt. Op de refter komt een verdieping op. Hij komt een grote polyvalente zaal. Naast de refter komt een nieuwe sportzaal. Deze zal gebruikt worden voor de kleuters en de jongste kinderen van de lagere school. Alle klassen van Blokbos worden ook gerenoveerd om nadien te kunnen fungeren als 8 kleuterklassen.

De verwachte startdatum staat voorlopig genoteerd na de paasvakantie. De vermoedelijke einddatum zal voor eind 2024 zijn.

Leave a Reply