OUDERRAAD

Wie zijn we?

Een hoop enthousiaste ouders die graag een handje bijdragen aan de werking van de school.

Wanneer?

We ontmoeten elkaar 1 maal per maand.

Hoe kan je ons bereiken?

Email: ouderraad@blokbos.be
Tel:

DOELSTELLING

De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en het meewerken aan het verwezenlijken van het opvoedingsproject, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen. Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met de het schoolbestuur, directie en leerkrachten. Een open en democratische samenwerking tussen ouders, leerkrachten en directie verzekert een gunstig schoolklimaat voor de leerlingen.

WAAROM EEN OUDERRAAD

De meesten kennen de ouderraad via de feestelijkheden. De ouderraad probeert echter veel meer te zijn dan uitsluitend een feestcomité. De ouderraad vormt een brug tussen de ouders en de school met als uiteindelijke doel je kind de mogelijkheid te geven zich in de best mogelijke omstandigheden te ontwikkelen. De ouderraad wil bovendien de ouders hierbij helpen door hen regelmatig te informeren en door als spreekbuis op te treden voor opvattingen en vragen die verband houden met de opvoeding van kinderen of onderwerpen die hiermee verband houden. Natuurlijk dient de ouderraad er ook voor om geld in het laatje te krijgen. Door het organiseren van allerlei evenementen trachten wij de school te verfraaien en verbeteren. Zo is de ouderraad bijvoorbeeld de grootste sponsor van de sneeuwklassen!

LEDEN VAN DE OUDERRAAD

Alle ouders, die kind(eren) hebben op onze school, kunnen lid worden van de ouderraad. Bij het begin van elk schooljaar ontvangt elke ouder een brief van de ouderraad om zijn deelname aan de ouderraad kenbaar maken. Dus als je ook meer betrokken wil worden bij het schoolgebeuren van je kind(eren) en/of je mening, ervaring of vragen met ons wil delen, zullen wij je met open armen ontvangen, want een goede school heeft “betrokken” ouders nodig.

DAGELIJKS BESTUUR EN VERGADERINGEN

De ouderraad wordt steeds voorgezeten door de voorzitter. De taak van de voorzitter bestaat er uit om de vergaderingen van de ouderraad te plannen en voor te bereiden, het beheer van de rekeningen en van de post.

Op de vergaderingen van de ouderraad zijn ook steeds de directie en minstens één van de leerkrachten aanwezig. Op de vergaderingen van de ouderraad worden geen problemen van individuele leerlingen besproken.

Werkgroepen:

Voor sommige projecten werken we met werkgroepen. Dit houdt in dat een klein aantal ouders zich een tijd lang buigt over een bepaalt project en dat zij dit in groep uitwerken. Later wordt er verslag gegeven op de ouderraad.

Helpende handen : af en toe mee de handen uit de mouwen steken :

Bij onze activiteiten of uitwerking van de projecten kunnen we af en toe wel wat praktische hulp gebruiken. Indien je graag komt helpen bij één of andere activiteit, laat je het ons maar weten. We hebben meestal handen te kort. Dit kan zowel wat de voorbereidingen betreft en/of de dag zelf. Alle helpende handen zijn meer dan welkom. laat maar horen waar jij goed in bent!!

DE OUDERRAAD, VOOR U MAAR VOORAL MET U !

De ouderraad kan slechts overleven als er steeds voldoende ouders zijn die bereid zijn “ de ouder te zijn voor ALLE kinderen van deze school “, ouders die bereid zijn nieuwe ideeën naar voor te brengen, ouders die bereid zijn hun steentje bij te dragen bij het scheppen van een fantastische omgeving voor de kinderen van deze school. Als deel van een enthousiast team kan je mee zorgen voor een gezonde en gestructureerde omgeving waarin je zoon en/of dochter tot volledige ontbolstering kan komen. Heb je vragen over de werking van de ouderraad of over andere onderwerpen die de hele school aanbelangen, voel je je geroepen om ook deel uit te maken van de ouderraad, wil jij graag bij een toffe groep ouders horen, die naast werken, ook plezier weet te maken, neem dan contact op met de ouderraad op onderstaand e-mailadres. Hoe meer (sch) ouders we onder dit project zetten, hoe meer kans op slagen.

Word nu lid!!

Heb je nog vragen of twijfels over onze werking, word je graag lid of
heb je een briljant idee, laat het ons gerust weten via mail naar ouderraad@blokbos.be.